លោក Pep Guardiola បានចុះកុងត្រាថ្មី ជាមួយ Manchester City

posted in: League News | 0

លោក Guardiola បានចុះកុងត្រាថ្មីដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ ២០២៣ បានបន្តដល់ ៧ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដឹកនាំរបស់ Man city តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦​ មក ។

ចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester City លោក Pep មានឥទិ្ធពលផ្លាស់ប្តូរនៅលើរបៀបលេងរបស់ក្លឹបនិងបានដឹកនាំក្រុមឱ្យទទួលបានពានរង្វាន់ធំ ៗ ចំនួន ៨ ដោយបានបង្កើតកំណត់ត្រាសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់។

Embed from Getty Images

សរុបទៅក្រុមនេះបានឈ្នះ ១៨១ ក្នុងចំនោម ២៤៥ ប្រកួតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលជាអត្រាឈ្នះ ៧៣,៨៧ ភាគរយ – ឈ្នះគ្រឿងប្រាក់មួយរាល់ ៣១ ប្រកួតដែលគាត់បានត្រួតពិនិត្យ។ ហើយគាត់គឺជាគ្រូបង្វិកមួួយ ដែលដឹកនាំ គ្រុម Man city អោយល្បី នឹង ធ្វេីអោយក្រុមដ៏ទៃទៀតមានការ ខ្លាចពេលដែលប៉ះជាមួយក្រុមនេះ ផងដែរ។

ការក្រប់គ្រងអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ​​ បច្ចុប្បន្ន របស់លោក Pep គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏វែងបំផុតដែលលោកបានធ្វើចំពោះក្លិបបាល់ទាត់មួយចាប់តាំងពីបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ ២០០៨ ។

Sharing your favorite highlights

Leave a Reply