តេី​ Manu Utd អាចយកឈ្នះទៅលេីរក្រុម Spur បានទេនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ?

Manu Utd នឹង កីឡារកររបស់ក្រុមនេះ​បន្ទាប់ពីត្រលប់មកពីការ​ហ្វឹកហាត់ក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ក្តៅនៅប្រទេស Dubai នោះ នឹងជួបជាមួយ Spurs នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទី​ ១៤​​ ខែ មករា​ ២០១៩ នេះ។ ហេីយថា តេី ម៉ែនញ៉ូអាចនឹងយកឈ្នះក្រុម Spursបានទេ បេី ម៉ែនញ៉ូ បានទទួលជោកជ័យប្រាំប្រគួតរួចមកហេីយទៅលេីក្រុម​ Cardiff City, Hudersfiled, Bournmouth, Newcastle and Reading នោះដោយការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ខ្លួន Ole Gunnar Solskjaer ដែលបានប្តូយុទ្ធសាស់ក្នុងការលេងរបស់ម៉ែនញ៉ូ.

ចំនែកខាង Spurs វិញក៏មិនអន់ដែរ ព្រោះគេក៏ជាក្រុមខ្លាំងមូួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង់គ្លេសកំពូលនេះ​ហេីយក្នុងរយះពេលពីរបីរដូវនេះក្រុមនេះលេងលេីងជេីងរហូតដល់អាចបណេ្តញពិន្ទុជាមួយក្រុមក្លាំងផ្សេងៗទេ។​ គន្លងមកយេីងឃេីញថា ក្រុម Spurs នេះកំរលេងឈ្នះក្រុមម៉ែនញ៉ូូណាស់ ប៉ុន្តែលេីកនេះថាមិនត្រូវដែរ។ ដូចនេះសូមតាដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។

Leave a Reply